zaburzenia lękowe

Grupa zaburzeń psychicznych, dla których charakterystyczne jest występowanie znacznego poczucia lęku bądź strachu. Lęk jest zmartwieniem o przyszłe wydarzenia, strach zaś reakcją na wydarzenia bieżące. Te uczucia mogą wywołać objawy fizyczne, takie jak przyspieszone bicie serca bądź drżenie.
Ujawniają się zazwyczaj bez powodu w sytuacjach, które normalnie go nie wywołują.
  • Zespół lęku napadowego

  • Zespół lęku uogólnionego

  • Lęk pojawiający się w przebiegu innych zaburzeń