Zaburzenia motywacji

Zaburzenia motywacji przejawiają się w jej niskim nasileniu i nieutrzymywaniu na odpowiednim poziomie przez dłuższy czas, gdy występują przeszkody podczas realizacji celów. Ponadto, trudności te są rezultatem rodzaju wzbudzanej motywacji, wybieranych celów, regulacji swojej aktywności (nagradzanie oraz karanie) a także poziomu standardów.


  • Wypalenie zawodowe

  • Odkładanie zadań na ostatnią chwilę

  • Brak celów życiowych lub trudność z ich realizacją