psychoterapia dzieci

Okres dziecięcy jest okresem wielu intensywnych zmian w rozwoju psychofizycznym.

Problemy, które mogą pojawić się w dzieciństwie:

  • agresja wobec rówieśników czy dorosłych

  • nadmierne wycofywanie się z kontaktach społecznych

  • lęk związany z chodzeniem do szkoły bądź separacją od rodziców