terapia poznawczo- behawioralna

CBT (CONGNITIVE- BEHAVIORAL THERAPY)

czyli myśli, emocje, zachowania

 • Emocje i nastrój człowieka nie zależą od tego, co się dzieje w jego życiu, ale przede wszystkim od tego, w jaki sposób człowiek o tym myśli
 • To nie sytuacja ale myślenie o niej wpływa na stan emocjonalny
  i zachowanie

Koncepcja patologii: zaburzenia psychiczne rozumiane są jako konsekwencja obecności dezadaptacyjnych nawyków, wykształconych i wzmacnianych
w procesie uczenia się (nawyki w szerokim rozumieniu to zachowanie, zmiany fizjologiczne organizmu, sposób myślenia oraz doświadczane emocje)

ZADANIA CBT

 • Rozpoznawać i modyfikować swoje myśli automatyczne
 • Rozpoznawać i modyfikować zniekształcenia poznawcze
 • Rozpoznawać i modyfikować kluczowe przekonania
 • Główne założenie terapii to jak myślisz determinuje twoje samopoczucie i zachowanie
 •  Celem terapii jest zmiana myślenia

ZALETY NURTU POZNAWCZO- BEHAWIORALNEGO

 • Skuteczność terapii w tym nurcie jest potwierdzona badaniami- nie opiera się na teoriach i przypuszczeniach, ale na badaniach naukowych
 • Jest określona w czasie – terapia CBT nie ciągnie się latami, dzięki temu pacjent może postawić sobie jasno określony cel możliwy do zrealizowana w określonym czasie
 • Jest to terapia praktyczna- w trakcie terapii w nurcie poznawczo- behawioralnym sam pacjent uczy się nowych sposobów działania i może je praktykować po zakończeniu procesu leczenia