psychoterapia

= psyche (dusza) + therapin (leczyć)

  • jest specjalistyczną metodą leczenia, polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących wiedzę teoretyczną i umiejętności psychoterapeuty
    w procesie niesienia pomocy
  • jest skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, a także do osób, które mają problemy o podłożu emocjonalnym, doświadczających trudności w relacjach z innymi oraz do osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
  • jest metodą leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, zdiagnozowanymi zgodnie z Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD10/ ICD 11)