Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania często występują jako jeden z objawów innych, rdzennych zaburzeń. Dlatego też w ich leczeniu konieczna jest współpraca specjalistów z dziedzin psychoterapii i psychiatrii.

Zaburzenia odżywiania cechują się brakiem równowagi w relacji z jedzeniem i z ciałem.

Osoba dotknięta problemem jakim są zaburzenia odżywiania przywiązuje nadmierną wagę do swojej masy ciała, wyglądu oraz sposobu odżywiania i najczęściej nie jest w stanie przerwać swoich zachowań na własną rękę. Odczuwa bowiem wewnętrzny psychiczny przymus, by postępować według określonego schematu.