Zaburzenia osobowości

Specyficzne zaburzenia osobowości dotyczą sposobu funkcjonowania danej osoby. Zazwyczaj obejmują kilka wymiarów osobowości
i zaburzenia zarówno w sferze indywidualnej jak i społecznej.
Pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają w wieku dojrzałym.


Rodzaje zaburzeń osobowości:
  • Osobowość borderline (z pogranicza)

  • Osobowość narcystyczna

  • Osobowość depresyjna

  • Osobowość histeryczna

  • Osobowość obsesyjno- kompulsywna

Charakterystycznym jest dla zaburzeń osobowości to że:
  • dotyczą struktury funkcjonowania danej osoby, a nie przemijającej cechy czy epizodu choroby psychicznej (jest to więc wzorzec zachowań i/lub przeżywania),
  • wzorzec u danej osoby oceniany jest jako zaburzony, co wiąże się z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu osobistym i w relacjach z innymi ludźmi,
  • wzorzec pojawia się w okresie dojrzewania i trwa w ciągu życia.