Psychoterapia grupowa 
psychoterapia grupowa
młodzieży

Psychoterapia grupowa umożliwia miedzy innymi otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych, poprawę relacji.

Stosuje się ją miedzy innymi w leczeniu:

  • zaburzeń osobowości

  • nerwic oraz zaburzeń afektywnych

  • trudności adaptacyjnych