psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania (adolescencja) to bardzo dynamiczny etap życia, w którym młody człowiek doświadcza wielu zmian.  

W tym okresie pojawiać się mogą​:

  • trudności w kontaktach społecznych

  • unikanie obowiązku szkolnego

  • agresja i autoagresja (samookaleczenia, próby samobójcze)

  • kształtujące się zaburzenia osobowości